Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW I KARNETÓW
ORAZ ZASADY WSTĘPU NA 29. MFFMW ALE KINO!
 
1. Organizatorem sprzedaży i rezerwacji biletów i karnetów jest Multikino - współorganizator 29. MFFMW Ale Kino!
 
2. Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi w poniedziałek 14 listopada 2011 roku.
 
3. Miejsce sprzedaży biletów i karnetów: kasy kin Multikino 51 (ul. Królowej Jadwigi 51) oraz Multikino Stary Browar (ul. Półwiejska 32 i 42) w Poznaniu.
 
4. Ceny biletów i karnetów:

 • bilet indywidualny - 10 zł
 • bilet grupowy (dla 15 i więcej osób):
  • kupiony do 1 grudnia - 8 zł
  • kupiony po 1 grudnia - 10 zł
 • karnet - 12 zł
 • promocyjna cena biletu do karnetu - 2 zł.

 
5. Karnety obowiązują na wszystkie seanse prezentowane w Multikinie Stary Browar oraz na wybrane seanse w Multikinie 51 (zob. pkt 8 - Zasady korzystania z karnetu), mają charakter imienny i są ważne wyłącznie po ich czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem posiadacza. Odstąpienie karnetu osobie niebędącej jego właścicielem może skutkować jego utratą. (Zobacz też pkt 8 - Zasady korzystania z karnetu)
 
6. Sposób rezerwacji biletów i karnetów:

 • do 10 listopada Centrum może prowadzić w uzgodnieniu z Multikinem wstępną rezerwacje biletów grupowych. Listę dokonanych w ten sposób wstępnych rezerwacji Centrum przekaże Multikinu do dnia 12 listopada. Termin ważności rezerwacji biegnie od dnia 14 listopada;
 • rezerwacji biletów i karnetów można dokonać osobiście
 • osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do wykupienia biletów lub karnetów w terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku niewykupienia zarezerwowanych biletów lub karnetów w ww. terminie – rezerwacja może zostać anulowana. (Zapis ten nie obowiązuje osób dokonujących rezerwacji biletów i karnetów dla grup korzystających z oferty Ale Kino! Ale Autobus!)


7. Sposób sprzedaży biletów i karnetów

 • bilety i karnety można kupić w kasach Multikina 51 i Multikina Stary Browar w Poznaniu od poniedziałku 14 listopada 2011 roku;
 • bilety można nabyć drogą online (jedynie bilety indywidualne; drogą online można kupić maksymalnie 10 biletów. Bilety nabywane drogą online nie podlegają wcześniejszej rezerwacji. Szczegóły dotyczące kupna biletów drogą online: www.multikino.pl);
 • w przypadku kupna biletów grupowych (dla 15 i więcej osób), bilet dla opiekunów grupy jest bezpłatny (na każde 15 osób przypada 1 opiekun)
 • bilety promocyjne do karnetu można nabyć w kasach kin jedynie po okazaniu podpisanego karnetu;
 • liczba biletów na poszczególne seanse i wydarzenia specjalne jest ograniczona, miejsca są numerowane;
 • liczba karnetów jest ograniczona;
 • istnieje możliwość otrzymania faktury za zakupione bilety i karnety; faktura jest wystawiana przez kasy Multikina 51 i Multikina Stary Browar.

 
8. Zasady korzystania z karnetu

 • karnet upoważnia do zakupu biletów w promocyjnej cenie na wszystkie seanse w Multikinie Stary Browar oraz na wybrane seanse w Multikinie 51, tj. seanse weekendowe (niedz. 4.12, sob.-niedz. 10-11.12) oraz seanse w czw. i pt. o godz. 17 (listę możesz zobaczyć tutaj);
 • karnet jest ważny tylko wtedy, gdy zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem właściciela. Powinien być okazany wraz z dokumentem tożsamości (np. legitymacją szkolną, legitymacją studencką, dowodem osobistym);
 • obsługa Festiwalu ma prawo do kontroli karnetu z dowodem tożsamości;
 • karnetu nie można odstąpić innej osobie, jest on przypisany osobie, która go kupiła;
 • karnet upoważnia do zakupu tylko jednego biletu na dany seans;
 • karnet upoważnia do zakupu biletów po promocyjnej cenie w miarę wolnych miejsc, w normalnej kolejności sprzedaży biletów w kasach;
 • bilety do karnetów nie podlegają rezerwacji ani sprzedaży online.

 
9. Zasady wstępu na seanse festiwalowe akredytowanych gości festiwalowych oraz dziennikarzy

 • goście festiwalowi oraz dziennikarze posiadają odpowiednie identyfikatory, które upoważniają ich do odbioru bezpłatnych biletów/wejściówek na stoiskach informacyjnych bezpośrednio przed wybranym seansem. W przypadku, gdy tych wejściówek brak, obsługa festiwalu umożliwia wejście na seans pod warunkiem, że na Sali są jeszcze wolne miejsca.